Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Navigace

Obsah

Aktuality

Stránka

16. ročník hudební soutěže STŘEDOČESKÁ SKUTEČNÁ LIGA 2021 je spuštěn!

Skutečná liga je úspěšný talentový hudební projekt, který má za cíl vyhledat a podpořit začínající hudební skupiny a nalézt nové talenty...

26. 7. 2021 Zobrazit více

Běhej lesy Brdy zve do dříve nepřístupného vojenského újezdu

Čtvrtá zastávka letošní sezony Běhej lesy je již za bukem. Trasa zavede do dříve nepřístupného vojenského újezdu s rozsáhlými luhy a háji.

15. 7. 2021 Zobrazit více

FUNGOVÁNÍ ÚŘADU DNE 02.08.2021

FUNGOVÁNÍ ÚŘADU DNE 02.08.2021

13. 7. 2021 Zobrazit více

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

2.8.2021 od 7:30 do 14:00 odstávka el. proudu mj. Palackého č.p. 2.

13. 7. 2021 Zobrazit více

Nábor strážníků Městské policie Hořovice


Městská policie Hořovice
Palackého náměstí 640/34, 268 01 Hořovice

VYHLAŠUJE NÁBOR STRÁŽNÍKŮ

Městská policie Hořovice přijme do svých řad nového strážníka. Nového zájemce o tuto službu občanům uvítáme.

Předpoklady pro přijetí do pracovního poměru „strážník“ (§ 4 a násl., zákon č. 553/1991 Sb., zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o obecní policii):

Uchazeč o práci strážníka musí splňovat následující podmínky:

 • občanství ČR
 • věk minimálně 21 let
 • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší
 • tělesná a zdravotní způsobilost*
 • bezúhonnost (§ 4a zákona o obecní policii, prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů, ne starším než
  3 měsíce)
 • spolehlivost (§ 4b zákona o obecní policii, prokazuje se čestným prohlášením, ne starším, než
  3 měsíce)
 • řidičský průkaz skupiny B

* tělesná a zdravotní způsobilost se prokazuje fyzickými testy a testy psychické způsobilosti, zdravotní způsobilost je posouzena taktéž lékařem.

Výhodou uchazeče o práci strážníka je:

 • komunikativní osobnost, organizační schopnosti, schopnost zvládnout zátěžové situace, schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
 • dobrá znalost práce na PC
 • znalost cizího jazyka výhodou
 • zbrojní průkaz výhodou
 • zkušenosti z bezpečnostních služeb, popř. ve státní správě nebo samosprávě výhodou
 • platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb.,
  o obecní policii výhodou

Uchazeč o práci strážníka předloží:

 • vyplněnou žádost o přijetí do pracovního poměru.
 • vyplněný Osobní dotazník,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů, ne starší tří měsíců,
 • čestné prohlášení dle § 4b odst. 4 zákona o obecní policii, které nesmí být starší jak 3 měsíce, vlastnoručně podepsané dle požadavků ze zákona o obecní policii. Odkaz níže
 • bezúhonnost
 • spolehlivost

Přijímací řízení

Výběrové řízení na místo strážníka Městské policie v Hořovicích obsahuje:

 1. personální část – vyplnění a zaslání žádosti o přijetí do pracovního poměru a osobního dotazníku
 2. pohovor – po vyhodnocení dotazníků jsou vybraní uchazeči kontaktováni a je s nimi sjednána schůzka na pohovor (v opačném případě výběrové řízení pro uchazeče končí), uchazeč zároveň doloží ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů, ne starší tří měsíců, čestné prohlášení dle § 4b odst. 4 zákona o obecní policii, které nesmí být starší jak 3 měsíce, vlastnoručně podepsané dle požadavků ze zákona o obecní policii (bezúhonnost, spolehlivost)
 3. zdravotní část (psychologické vyšetření – hradí uchazeč, lékařská prohlídka), fyzické prověření uchazeče

 

 

Uchazeč, splňující všechny uvedené podmínky, nejprve podstoupí ústní pohovor, následně v užším výběru absolvuje fyzické testy, psychologické testy a podrobí se kompletnímu lékařskému vyšetření, které si hradí uchazeč sám a v případě přijetí do pracovního poměru, budou zaměstnavatelem tyto náklady uhrazeny.

 

Fyzické testy – cílem prověřování fyzické způsobilosti je posoudit úroveň rozvoje pohybových schopností
a dovedností uchazeče, která je nezbytná pro výkon služby. Toto prověřování je organizováno formou testů tělesné zdatnosti, která se hodnotí v kategoriích „splnil“ nebo „nesplnil“ podmínky fyzické způsobilosti k přijetí.

 

 

    Testy zahrnují:

 • Člunkový běh 4x10m

Běh se provádí mezi dvěma metami vzdálenými 10 metrů. Startuje se vedle mety
č. 1 a běží se šikmo mezi metami k metě č. 2, která se obíhá. Stejným způsobem se vrací zpět
a obíhá se meta č. 1. Třetí úsek se běží přímo, následuje dotyk mety č. 2, rychlý obrat a při doteku mety č. 1 se zastavuje čas.

 • Klik vzpor ležmo (opakovaně)

Leh na břiše, skrčené paže opřít dlaněmi o zem, špičky prstů v úrovni ramen směřují vpřed. Dopnutím paží v loktech vzpor ležmo. Pokrčením paží v loktech lehkým dotykem hrudníku
o podložku a zpět do kliku. Trup je zpříma, pánev nevysazuje ani neprohýbá.

 • Běh na 1000 m

Úkolem je uběhnout uvedenou vzdálenost v co nejkratším čase. Ověřuje se střednědobá vytrvalost.

 • Celomotorický test, CMT test (opakovaně), 2 min.

Při tomto testu jde o co největší počet provedených cviků v době dvou minut. Popis cviku je následující: cvičící ze stoje spatného přechází přes dřep do lehu na břiše a zvedne ruce
z podložky, přechází zpět opět přes dřep do stoje spatného, dále pokračuje přes dřep do lehu na napřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a zpět přechází přes sed a dřep do stoje spatného. Za každý přechod do stoje spatného je počítáno jedno provedení cviku.

 

Lékařské vyšetření obsahuje celkové posouzení zdravotního stavu v souladu s Vyhláškou č.444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie, ve znění pozdějších předpisů, provedené u lékaře poskytujícího pracovně lékařské služby pro Městskou policii Hořovice.

Rekvalifikační kurz - Po přijetí do pracovního poměru strážník čekatel, na základě splnění všech testů a lékařských vyšetření, následuje 10-ti týdenní rekvalifikační kurz zakončený zkouškou na MV ČR za účelem získání osvědčení. Náplní kurzu je osvojení si potřebných právních předpisů a prvků sebeobrany. Uchazeč též získá zbrojní průkaz. Vlastní teoretická příprava je zakončena závěrečnou zkouškou před zkušební komisí MV ČR (aktuální zkušební otázky jsou zveřejněny na webových stránkách www.mvcr.cz). Po úspěšném složení zkoušky strážník obdrží osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů, jenž je povinným kvalifikačním předpokladem k výkonu práce strážníka.


 

 

Účast v přijímacím řízení není pro uchazeče o zaměstnání u městské policie důvodem k rozvázání pracovního poměru s jejich dosavadním zaměstnavatelem

 

 • Přijímací řízení Městské policie v Hořovicích je řízením výběrovým a na přijetí na místo strážníka městské policie nemá žádný občan právní nárok,
 • uchazeč, ale i Městská policie v Hořovicích mohou v kterémkoliv stádiu přijímacího řízení od tohoto řízení odstoupit a dále v něm nepokračovat,
 • konkrétní důvody ukončení přijímacího řízení, eventuálně nepřijetí do pracovního poměru,
  se nesdělují,
 • veškeré náklady spojené s výběrovým řízením si hradí uchazeč, pokud bude uchazeč přijat na post strážníka, tyto náklady mu budou proplaceny v plné výši.


 

Pracovní poměr:

Pracovní poměr je sjednáván na pracovní pozici strážník – čekatel, s 3měsíční zkušební dobou, s následnou možností (po splnění všech podmínek) uzavření pracovního poměru na pozici strážník.

 

Platové podmínky:

Výše platu je dána zařazením do platové třídy podle Nařízení vlády č. 399/2017Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále dle Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Ve výši platu je, kromě stanoveného základního platu, zohledňována započitatelná  praxe a rovněž některé příplatky (rizikovost, směnnost, osobní příplatek, so + ne, svátky, noční směny, přesčasy).

Dále nabízíme stravenky v hodnotě 120,- Kč, zvýhodněné platové podmínky, 4 dny zdravotního
a sociálního volna ("sick day"), možnost příspěvku na penzijní připojištění, odchodné po splnění podmínek dle par. 8a zákona o obecní policii.

 

V případě Vašeho vážného zájmu vyplňte a doručte formulář žádosti o přijetí do pracovního poměru a osobního dotazníku, na adresu Městské policie Hořovice, Palackého nám. 640/34, 268 01 Hořovice, nebo na e-mail: velitel.mp@mesto-horovice.cz.

Další případné dotazy můžete směřovat na:

 

Velitel Městské policie Hořovice: Mgr. Světla Dardová,
Pevná linka: 311 545 382,
e-mail: velitel.mp@mesto-horovice.cz

 


12. 7. 2021 Zobrazit méně

Informace o Výzvě č. 4 programu PRV-MAS Karlštejnsko

Vyhlášená Výzva MAS č. 4 Programu rozvoje venkova (PRV) obsahuje následující Fiche:
Fiche 1 – Podpora zemědělců
Fiche 6 – Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu
Fiche 8 - Rozvoj venkovských oblastí
Termín příjmu žádostí o dotaci MAS Karlštejnsko, z.ú., je 1.7. – 31.7.2021

1. 7. 2021 Zobrazit více

Mobilní poradna Bílého kruhu bezpečí pro oběti trestných činů

Mobilní poradna Bílého kruhu bezpečí pro oběti trestných činů

1. 7. 2021 Zobrazit více

Sbírka na pomoc lidem z jižní Moravy

Město Hořovice ve spolupráci se spolkem HOROVIZE pořádá dobrovolnou sbírku na pomoc lidem z jižní Moravy, kteří byli zasaženi ničivým tornádem.
Věcné dary (chemické prostředky, vody, trvanlivé potraviny, matrace, přikrývky a další) lze nosit na sběrná místa: 1) Radnice, Palackého nám. 2., přísálí velkého sálu. 2) Areál MSBNF (bývalý areál VaK Beroun/AVE), Valdecká 826/27 (49.8300783N, 13.9032622E)
Otevřeno:

PONDĚLÍ 28.06.2021 – 19:00 hod.

ÚTERÝ 29.06.2021 – 12:00 hod.

28. 6. 2021 Zobrazit více

Nabídky humanitární pomoci

Nabídky soukromých osob na poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s událostí v JMK lze zasílat na vytvořený email GŘ HZS ČR: hp@grh.izscr.cz. Tento email lze předávat lidem, kteří mají zájem poskytnout nějakou formou pomoc.

25. 6. 2021 Zobrazit více

Stránka