Město Hořovice
Hořovice

Výroční zpráva protidrogové prevence města Hořovice za rok 2020

Požadované informace tvoří podklad pro zpracování Výroční zprávy
o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji za rok 2020


Požadované informace tvoří podklad pro zpracování Výroční zprávy
o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji za rok 2020

Prosíme Vás o co nejpřesnější vyplnění.

Má vaše obec zřízenou pozici místního protidrogového koordinátora (MPK)? Došlo u této pozice v průběhu roku 2020 k nějaké změně? Pokud se tak stalo od srpna 2020, prosím, informujte nás.

Město Hořovice má zřízenou pozici protidrogového koordinátora. Ke změně v loňském roce nedošlo.

 

Uveďte aktuální informace MPK:

Obec

 

Jméno

Úvazek

Zařazení ve struktuře obecního úřadu

Kontakt

 

Hořovice

Alena Ratajová

0,1

Samostatný odborný referent

Tel: 311 545 357

 

Mobil: 778 766 918

 

Mail: ratajova@mesto-horovice.cz

 

 1. Máte platný koncepční dokument upravující protidrogovou politiku?

a) samostatný (uveďte konkrétní název dokumentu).

b) protidrogovou politiku máte upravenou v rámci jiných dokumentů (např. koncepce prevence kriminality, komunitního plánu apod. – opět uveďte konkrétní název).

 

Samostatný koncepční dokument město Hořovice nemá. Prevence týkající se drogové problematiky je upravena v těchto dokumentech:

 1. Strategie prevence kriminality města Hořovice na období 2019-2020 (zastupitelstvo města bude rozhodovat o prodloužení její platnosti i na r.2021)
 2. Program prevence kriminality města Hořovice pro rok 2021 (dokument je předložen ke schválení zastupitelstvu města Hořovice)
 3. Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020-2024
 4. Akční plán města Hořovice a ORP pro oblast sociálních a návazných služeb na období 2020 - 2021

 

 1. Zpracovávali jste zprávu o realizaci protidrogové politiky v roce 2020? Pokud ano, uveďte www adresu, kde je zpráva zveřejněná.

Zpracována byla zpráva za rok 2019.Je uložena na mesto/prevence-kriminality-1/protidrogova-prevence/

 1. Zhodnoťte činnost MPK ve vaší ORP vč. popisu potřeb, případně nedostatků.

V roce 2020 bohužel vzhledem k pandemii Covid-19 byla uspořádáno pouze jedno setkání Pracovní odborné skupiny prevence kriminality, kde se projednávala také otázkapráce s osobami závislými na návykových látkách a lokality, ve kterých se vyskytují s ohledem na množství použitého injekčního materiálu. Členy POSPK jsou mimo jiné také terénní pracovníci organizace Magdaléna, o.p.s., velitelka Městské policie Hořovice i zástupce Obvodního oddělení PČR Hořovice. Jiná problematika za uplynulý rok řešena nebyla.

 

 1. Jak vypadá vzájemná spolupráce subjektů protidrogové politiky na místní úrovni (popište způsob spolupráce, zhodnoťte kvalitu spolupráce a napište projednávaná témata).

Za uplynulý rok popsáno výše. V běžném režimu dochází k setkání POSPK dvakrát do roka. V případě, že se vyskytne akutní problém, svoláváme pracovní skupinu v rámci komunitního plánování sociálních služeb a aktuální situaci řešíme. Zabýváme se protidrogovou prevencí i v rámci spolupráce se školami. (Školní metodici prevence jsou také členy POSPK).

 

 1. Popište užívání drog ve vaší lokalitě, uveďte informace o těchto jevech: aktuální užívání drog; užívání v sociálně vyloučených lokalitách; nově se objevující trendy a fenomény (např. užívání nových látek nebo kombinace látek, nové způsoby aplikace, nové skupiny uživatelů); nové syntetické drogy, míra jejich rozšíření, trh (nabídka) s novými syntetickými drogami; problematika hraní sázkových a hazardních her. Popište problémy, se kterými se nejvíce potýkáte v souvislosti s užíváním návykových látek.

 

Ze zprávy vedoucí terénního programu Magdaléna, o.p.s. vyplývá, že jeho pracovníci sledují hlavně nitrožilní užívání pervitinu. Zvyšuje se počet klientů, kteří užívají buprenorfin. Jedná se převážně o lidi, kteří užívají drogy injekčně. O nových syntetických drogách nemají pracovníci terénního programu žádné zprávy. Zvýšil se počet vydaného injekčního materiálu téměř o 7000 ks. Zvýšil se také počet osob, které mají zájem o služby terénního programu. Pracovníci terénního programu pravidelně udržují kontakt se stávajícími i novými klienty.

 

 

 1. Popište, jak se na financování služeb pro uživatele drog podílejí obce, uveďte mechanismus participace (zda existují smlouvy, dohody, memoranda s obcemi o finanční participaci, nebo jen na dobrovolné bázi).

 

Město Hořovice v rámci Programu pro poskytování dotací – oblast podpory: sociální věci, který je vyhlašován každý rok, podporuje poskytovatele sociálních služeb – organizaci Magdaléna, o.p.s., která v Hořovicích a okolních obcích poskytuje terénní služby pro osoby závislé na návykových látkách. Ostatní obce ORP se finančně na podpoře této služby nepodílí. Obce ORP byly v rámci procesu KPSS několikrát osloveny se žádostí o finanční participaci na činnost výše uvedené terénní služby, ale zřejmě v jejich rozpočtu nezbývají finanční prostředky, které by mohly být takto použity ani žádná z těchto obcí neoslovila město Hořovice se zájem o jakoukoliv spolupráci v této oblasti, i když tento problém se v některých větších obcích ORP vyskytuje.

 

 1. Zda je nebo není ochota se podílet na financování? Dává obec podporu v rámci dotačního řízení nebo smlouvu?

 

Organizace Magdaléna, o.p.s. má v případě obdržení dotace podepsánu s městem Hořovice Smlouvu o poskytnutí dotace na konkrétní kalendářní rok.

 

 

 1. Má obec stanovené nějaké podmínky své participace na financování služeb pro uživatele drog apod.?

            Nemá

 

 1. Vyplňte, prosím, tabulku výdajů z rozpočtu obcí v roce 2020

OBEC

 

POPIS (typ podporované aktivity – např. K-centrum, terénní programy apod.)

VÝŠE VÝDAJŮ (v KČ) NA PROTIDROGOVOU POLITIKU

VÝŠE VÝDAJŮ (v KČ) NA HAZARDNÍ HRANÍ

Hořovice

 

Terénní program Madaléna, o.p.s.

75.000,- Kč

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Vypište subjekty ve Vašem ORP, které poskytují adiktologicko/zdravotní služby?

 

X

 

11.    Pořádali jste v roce 2020 nějaké konference, semináře, vzdělávací akce atd. v oblasti     protidrogové politiky? Vzhledem k epidemiologické situaci v roce 2020 nás zajímá
i online forma.

 

Ne

 

12. V rámci Vaší praxe MPK, máte zájem o návštěvu zařízení, které poskytuje adiktologické služby? (Na rok 2021 připravujeme vzdělávání pro MPK, ve kterém počítáme se stážemi MPK u poskytovatelů).

 

ANO

 

Celý dokument  zde ke stažení (20.22 kB)

Datum vložení: 29. 1. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 1. 2021 0:00
Autor: Správce Webu

Bezpečné město

Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
2
27
2
28
2
29
2
30
3
1
2
2
1
3
1
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
2
10
1
11
1
12
2
13
2
14
2
15
2
16
1
17
1
18
2
19
1
20
1
21
1
22
2
23
1
24 25 26
1
27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...