Město Hořovice
Hořovice

Výroční zpráva protidrogové prevence města Hořovice za rok 2018

Požadované informace od obcí – podklad pro zpracování Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji za rok 2018


Požadované informace od obcí – podklad pro zpracování Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji za rok 2018

 

 1. Máte zřízenou pozici místního protidrogového koordinátora (MPK)?

Pokud ano, uveďte prosím následující informace: jméno, příjmení a titul místního protidrogového koordinátora, kontaktní údaje (telefon, e-mail), výše úvazku na drogovou problematiku a jeho zařazení ve struktuře obecního úřadu.

Obec

 

Jméno

Úvazek

Zařazení ve struktuře obecního úřadu

Kontakt

Hořovice

 

Alena Ratajová, DiS.

0,1

Samostatný odborný referent

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Hořovice

Tel: 311 545 357

 

Mobil: 778 766 918

 

Mail: ratajova@,mesto-horovice.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Máte platný koncepční dokument upravující protidrogovou politiku?

a) samostatný (uveďte název).

b) protidrogovou politiku upravenou v rámci jiných dokumentů (např. koncepce prevence kriminality, komunitního plánu apod. – uveďte název).

Samostatný koncepční dokument město Hořovice nemá. Prevence týkající se drogové problematiky je upravena v těchto dokumentech:

 1. Strategie prevence kriminality města Hořovice na období 2019-2020
 2. Program prevence kriminality města Hořovice pro rok 2019 - zde se jedná především o zmapování lokalit, kde se vyskytují osoby užívající nebo distribuující drogy a tomu odpovídající rozmístění kamerových bodů napojených na městský kamerový systém.
 3. Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014-2018
 4. Akční plán města Hořovice a ORP pro oblast sociálních a návazných služeb na období 2019

a)Priorita č. 4 – Podpora terénních sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením – Opatření 4.1 – Podpora a udržení terénního programu s uživateli návykových látek;

b) Priorita č. 5 – Nastavení a podpora systému prostupného/sociálního bydlení – Opatření 5.4 – Podpora bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením;

c) Priorita č. 6 – Podpora služeb odborného sociálního, právního a psychologického poradenství – Opatření 6.1 – Podpora dostupnosti odborného sociálního poradenství; Opatření 6.2 – Zajištění bezplatného právního a dluhového poradenství; Opatření 6.3 – Zajištění služeb psychologa a psychiatra pro dospělé; Opatření 6.4 – Podpora zaměstnávání problematicky zaměstnatelných osob.

 

 1. Zpracovaly jste zprávu o realizaci protidrogové politiky v roce 2018?

Ano.

 

 1. Stručně zhodnoťte činnost MPK ve vaší ORP vč. popisu potřeb, případně nedostatků. Vzájemná spolupráce subjektů protidrogové politiky na místní úrovni (popis způsobu spolupráce, zhodnocení kvality spolupráce, projednávaná témata).
 1. MPK spolupracuje v rámci své agendy s Městskou policií Hořovice, s Obvodním oddělením PČR v Hořovicích, s pracovníky terénního programu pro osoby závislé na návykových látkách – Magdaléna, o.p.s., dále se sociálním kurátorem a kurátorkami pro děti a mládež MěÚ Hořovice a také s pracovníkem Probační a mediační služby Beroun. Úzká spolupráce je také s pracovníky Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které v Hořovicích provozuje Farní charita Starý Knín.

Se všemi výše uvedenými institucemi je MPK v úzkém kontaktu. Dochází k pravidelným schůzkám na konkrétní témata, většinou se vše týká problematiky prevence kriminality a užívání drog. Spolupráce se všemi institucemi je na dobré úrovni.

 

 1. Uveďte hlavní problémy ve vaší lokalitě, případně další informace o těchto jevech: užívání drog v sociálně vyloučených lokalitách; nově se objevující trendy a fenomény (např. užívání nových látek nebo kombinace látek, nové způsoby aplikace, nové skupiny uživatelů); nové syntetické drogy, míra jejich rozšíření, trh (nabídka) s novými syntetickými drogami; problematika hraní sázkových a hazardních her.

 

Jako nejpalčivější problém se v současné době jeví ve městě Hořovice nemožnost umístění osob pod vlivem alkoholu do protialkoholní záchytné stanice. Nejbližší PZS se nachází v Plzni na Slovanech a v Praze na Bulovce – tyto dvě PZS mají non stop provoz, ale malou kapacitu a nelze s nimi uzavřít smlouvu o přednostním poskytování služby občanům Hořovic v případě poskytnutí dotace. PZS Příbram je také blízko, ale její otevírací hodiny jsou nevyhovující vzhledem k tomu, že je otevřená pouze z pátku na sobotu a ze soboty na neděli a přijímá klienty max. do 2 hodin do rána. Službu PZS proto musí v případě neumístění klienta z důvodu malé kapacity do PZS suplovat hlídka policie, která však nemá potřebné zázemí ani profesní vybavení. Např. zde chybí lékař.

 

 1. Popište, jak se financování služeb pro uživatele drog podílejí obce, popište mechanismus participace (zda existují smlouvy, dohody, memoranda s obcemi o finanční participaci, nebo jen na dobrovolné bázi)

Město Hořovice v rámci Programu pro poskytování dotací pro rok 2019 – oblast podpory: sociální věci, který je vyhlašován každý rok, podporuje poskytovatele sociálních služeb – organizaci Magdaléna, o.p.s., která v Hořovicích a okolních obcích poskytuje terénní služby pro osoby závislé na návykových látkách. Ostatní obce ORP se finančně na podpoře této služby nepodílí. Obce ORP byly v rámci procesu KPSS několikrát osloveny se žádostí o finanční participaci na činnost výše uvedené terénní služby, ale zřejmě v jejich rozpočtu nezbývají finanční prostředky, které by mohly být takto použity ani žádná z těchto obcí neoslovila město Hořovice se zájem o jakoukoliv spolupráci v této oblasti, i když tento problém se v některých větších obcích ORP vyskytuje.

 

 1. Zda je nebo není ochota se podílet na financování? Dává obec podporu v rámci dotačního řízení nebo smlouvu?

Organizace Magdaléna, o.p.s. má v případě obdržení dotace podepsánu s městem Hořovice Smlouvu o poskytnutí dotace na konkrétní rok.

 

 1. Má obec stanovené nějaké podmínky své participace na financování služeb pro uživatele drog apod.?

Nemá - financování v rámci dotací na SSL

 

 1. Výdaje z rozpočtu obcí v roce 2018 (viz. tabulka k vyplnění)

OBEC

 

POPIS (typ podporované aktivity – např. K-centrum, terénní programy apod.)

VÝŠE VÝDAJŮ (v KČ) NA PROTIDROGOVOU POLITIKU

VÝŠE VÝDAJŮ (v KČ) NA HAZARDNÍ HRANÍ

 

Hořovice

Terénní programy Magdaléna, o.p.s.

47.500,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.    Uveďte kolik subjektů ve Vašem ORP poskytuje určité typy adiktologicko /zdravotních služeb?

1

 11. Pořádali jste v roce 2018 nějaké konference, semináře, vzdělávací
   akce atd. v oblasti protidrogové politiky.

Ne

 Dokument zde ke stažení (18.36 kB)

 

 

Datum vložení: 21. 1. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 1. 2021 0:00
Autor: Správce Webu

Bezpečné město

Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
2
27
2
28
2
29
2
30
3
1
2
2
1
3
1
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
2
10
1
11
1
12
2
13
2
14
2
15
2
16
1
17
1
18
2
19
1
20
1
21
1
22
2
23
1
24 25 26
1
27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...