Město Hořovice
Hořovice

Soutěž Bezpečné město 2018

Soutěž pro 1. a 2. stupeň základních škol a nižšího gymnázia

V první polovině roku 2018 vyhlásil Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v rámci programů prevence kriminality soutěž pro 1. a 2. stupeň hořovických základních škol a nižšího gymnázia. Žáci a studenti měli za úkol popsat město Hořovice ze svého pohledu – kde se cítí dobře, která místa mají rádi a často je navštěvují a také, kde se jim nelíbí, bojí se, a kam mají zakázáno chodit. Celkem se soutěže zúčastnilo sedm týmů ze čtyř škol – 1. ZŠ Hořovice, 2. ZŠ Hořovice, ZŠ Svatopluka Čecha a Gymnázia Václava Hraběte.  Dne 20. května 2018 v rámci Interaktivního setkání poskytovatelů sociálních služeb s názvem PŘEDSTAVME SE!, které se uskutečnilo v prostorách nádvoří Starého zámku v Hořovicích, prezentovaly jednotlivé soutěžní týmy své projekty. Děti měly svá vystoupení velmi pěkně připravená, obsahovala videa, písně na dané téma, popis míst s výkladem, keramické kachle, které byly věnovány Radě města Hořovice i powerpointové prezentace. Ze všech představených projektů potom odborná porota sestavila pořadí výherců, kteří od města Hořovice obdrželi finanční odměny pro svoji školu. Odměnu obdržely všechny zúčastněné týmy.

Zde předkládáme shrnutí popisu míst, která děti mají rády, kde se cítí bezpečně a často je navštěvují:

Knihovna Ivana Slavíka

Muzeum

Galerie

Klub Labe

SVČ Domeček Hořovice

Sportovní hala

Tenisové hřiště

Fotbalové hřiště

Sokolovna

Lesopark Dražovka (tady by děti uvítaly vylepšení v podobě odpadkových košů, odpočívadel, přístřešků proti dešti)

Městský bazén

Aquapark Hořovice

Ranč

Panská zahrada – vylepšit dostupným WC

Zámecký park

Zimní stadion

„Rychláč“

Ital café

Cvičební stroje na náměstí B. Němcové

Zde předkládáme shrnutí popisu míst a jevů, které děti pociťují jako nepříjemné či nebezpečné:

Dětské hřiště u Penny Marketu – neplní svoji roli, schází se tu bezdomovci

a osoby požívající alkohol

Ulice Místní

Okolí Lázeňského rybníka

Remízek

Autobusové nádraží – večerka, chybějící přechod

Vlakové nádraží

Okolí budovy Pavon

Cintlovka

Okolí Lidlu – parkoviště, ubytovny

Višňovka – u kotelny

Před restaurací u Čermáků

Ulice Na Hořičkách – chybí veřejné osvětlení

Kino – dětí ví, že je tam nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ale celá budova kina se jim zdá nehezká, nemají z ní dobrý pocit, a přesto by chtěly kino obnovit

Doprava: Kruhový objezd – nebezpečný přechod, Palackého náměstí (dlouhý přechod), Pražská ulice (přechod od obchodu Froněk k UNI Marketu), chybějící přechod u Billy, chybějící přechod v ulici 9. května, křižovatka ulic Pražská a Příbramská – chybí přechod, popř. jiná úprava (nebezpečně se přechází).

Silnice – na některých nebezpečných křižovatkách chybí zrcadla, povrch některých silnic je nevyhovující, dopravní značky by potřebovaly opravit, chybí semafory, retardéry

Chodníky – kolem užších chodníků, které jsou u frekventovaných silnic, chybí zábradlí, byla by potřeba více odpadkových košů a pytlíků na psí výkaly. Povrch některých chodníků by potřeboval opravit

Chybí místo, kde by mohly děti jezdit bez strachu na kole, cyklostezky, dopravní hřiště, skate park, sady, rybníky, jezírka, více hřišť a sportovišť pro neorganizované děti

Více zeleně a travnatých ploch ve městě

Odpadky – na místech určených pro kontejnery na tříděný odpad by měly být kontejnery na všechny typy odpadů, kontejnery častěji vyvážet

Zrušení skládky – místo ní odpad ekologicky likvidovat (ekologická spalovna)

Obnova omítek na domech, zamalování posprejovaných částí některých domů

Chybí nějaké útočiště pro bezdomovce

Povědomí o městské a státní policii – dětí ví, kde sídlí, hlídky potkávají ve městě.
Ví, jak policii kontaktovat.

Průzkum mezi dětmi z 1. tříd – děti se ve městě cítí vcelku bezpečně, jen se bojí přecházet silnice. Počet hřišť ve městě považují za dostatečný.

Závěr:

Z výše uvedeného vyplývá, že v Hořovicích je hodně míst, která jsou z pohledu dětí bezpečná. Pravda ale je, že je málo těch, která jsou volně přístupná – např. Panská zahrada, zámecký park či Lesopark Dražovka. Ve městě je také několik dětských hřišť, která jsou však určena převážně pro menší děti. Chybí zde prostor pro starší děti, kde by se mohly zdarma a kdykoliv scházet, a který by zahrnoval jak místo pro sport, tak pro odpočinek – skate park, posilovací stroje, hřiště pro míčové sporty, trávník, lavičky, stoly.

Největším problémem je pro děti město přetížené dopravou s nevyřešenými možnostmi bezpečného přecházení v určitých hodně frekventovaných místech, či nebezpečné úzké chodníky bez zábradlí.  Děti si také všímají hospodaření s odpadem – ne všude jsou na jednom místě kontejnery na všechny druhy tříděného odpadu, kontejnery jsou někdy nelogicky umístěné a velice často jsou přeplněné. Pozornost byla věnována i blízké skládce, která obtěžuje obyvatele Hořovic, ať už svým vzhledem a negativním vlivem na své bezprostřední okolí, tak i zápachem, a jejíž rekultivace dětem leží na srdci.

Soutěžící popsali několik konkrétních míst, kde se necítí bezpečně a kam sami radši nechodí, protože se tam zdržují osoby, kterých se bojí nebo místa vypadají nevzhledně a zanedbaně.

V každé prezentaci se také objevila otázka městského kina – dětem se nelíbí vzhled budovy, chtěly by, aby byla opravená a aby se v kině opět promítalo. Ví o tom, že zde sídlí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a líbilo by se jim, kdyby toto zařízení mohlo využívat lepší a přívětivější prostory v centru města.

Soutěž, která se zabývá jedním z témat vycházejících z preventivních programů, byla v letošním roce pro hořovické školy vyhlášena poprvé. Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství děkuje všem žákům, studentům i pedagogům, kteří se do soutěže zapojili, za jejich ochotu a chuť zpracovat téma bezpečnosti v našem městě, a také soutěžním týmům za odvahu vystoupit před veřejností a své projekty prezentovat. Doufáme, že v roce 2019 se nám podaří realizovat podobným způsobem zpracování dalšího tématu, které by se mělo týkat  závislostí všeho druhu.

Fotogalerie: kpsshorovice.rajce.idnes.cz

Bezpečné město

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
2
17
1
18
1
19
1
20
2
21
2
22
3
23
2
24
2
25
2
26
2
27
4
28
3
29
3
30
3

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...