Město Hořovice
Hořovice

Městská policie

Městská policie Hořovice
Palackého náměstí 640/34
268 01 Hořovice

Úřední hodiny na služebně:
Pondělí a středa: 9:00 - 11:00, 13:00 - 18:00

Bezplatná zelená linka: 800 156 166 (tísňové volání) Nonstop
Mobilní: 778 468 362 Nonstop

Centrální e-mail: policie@mesto-horovice.cz
ID
 datové schránky: yjmbxfn
 

Pro občany je zřízena schránka důvěry pro případné poznatky, oznámení, stížnosti a jiné informace, která je umístěna u hlavních dveří služebny Městské policie Hořovice.

 
Velitel městské policie: Mgr. Světla Dardová
Pevná linka: 311 545 382
E-mail: velitel.mp@mesto-horovice.cz

Krizová linka: 778 468 362

Krizový stav - povodeň, orkán, ale i prudká vichřice, technologická havárie spojená s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin a jiné.

UPOZORNĚNÍ:

Zlomyslné volání na krizovou a bezplatnou zelenou linku je podle zákona
č. 151 / 1999 Sb., telekomunikační zákon
, přestupkem a pachateli hrozí pokuta, kterou uděluje Český telekomunikační úřadaž 100 000 Kč. Pokud někdo uskutečňuje zlomyslná volání a nelze zjistit, kdo je původcem, je Český telekomunikační úřad oprávněn rozhodnout o odpojení telekomunikačního zařízení z provozu. V určitých případech lze zlomyslné volání klasifikovat jako trestný čin šíření poplašné zprávy nebo trestný čin znemožnění funkce obecně prospěšného zařízení a výší trestu pak určuje soud.

***

Městská policie je zvláštním orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Zastupitelstvo města Hořovice zřídilo svým usnesením č. 3/2013 ze dne 5. září 2013 podle zákona o obecní policii a v souladu se zákonem obcích.

 

Městskou policii řídí podle § 3 odst.1 z.č 553/ 1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších právních předpisů pověřený člen zastupitelstva, pan Drahomír Sýkora, který je nadřízen všem zaměstnancům městské policie. Velitel městské policie je určený strážník, kterého zastupitelstvo města pověřilo plněním některých úkolů při řízení městské policie (zákon č. 553/1991 Sb., § 3) a je podřízen starostovi města.

Městská policie Hořovice zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na katastrálním území města Hořovice a na tomto území plní další úkoly, které vyplývají ze z. č. 553/91 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších právních předpisů anebo pokud tak stanoví jiný zvláštní zákon související s činností městské policie.

Městská policie plní tyto úkoly:

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  • podílí se na dohledu na bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
  • podílí se na prevenci kriminality v obci,
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

Město Hořovice je pro potřeby městské policie členěno do 4 okrsků. Ke každému okrsku je přidělen strážník, který se věnuje zejména tomuto okrsku.

Okrsek č.1 - 9. května, Anýžova, Cvočkařská, Dlouhá, Herainova, Hradební, Husovo náměstí, Jiráskova, Jungmannova, K Labi, Komenského, Milinovského, Místní, náměstí Svobody, Na Schůdkách, Na Vršku, Nerudova, Nožířská, Palackého náměstí, Pražská, Příbramská, Slavíkova, Smetanova, Úzká, Valdecká, Vísecké náměstí, Zámecká, Žižkova

Okrsek č. 2 - Fügnerova, K Plevnu, Kapitána Matouška, Krátká, Lázeňská, Luční, Masarykova, Na Cintlovce, nábřeží Hynka Šlosara, Nová, Obránců míru, Plzeňská, Pod Nádražím, Potoční, Sklenářka, Sládkova, Svatopluka Čecha, Tichá, Tyršova, U Mlýna, U Mlýnského potoka, U Nádraží, U Náhonu, U Potoka, Vítězná, Západní, Závodní

Okrsek č. 3 - 1. máje, Buková, Dolní, Dolní, Dr. Holého, Vísecká, Horní, Hvozdecká, Jílová, K Výrovně, Kamenná, Ke Krejcárku, Klidná, Kosmonautů, Lesní, Lidická, Malá, Modřínová, Myslivecká, Na Kopečku, Na Lukách, Na Radosti, Na Tržišti, Nad Školkou, náměstí Boženy Němcové, Palachova, Pod Dražovkou, Pod Homolí, Pod Lesíkem, Pod Šibencem, Podlužská, Polní, Příbramská, Sídliště Karla Sezimy, Slunečná, Stará, Strmá, U Cihelny, U Rybníčka, U Školky, U Vodojemu, Valdecká, Větrná, Vilová, Vrchlického

Okrsek č. 4 – Cihlářská, Dlážděná, Hradební, Jabloňová, Jahodová, Jasmínová, Jeřabinová, K Nemocnici, Kalinová, Klostermannova, Konečná, Kotopecká, Květinová, Lipová, Malinová, Na Hořičkách, Na Okraji, Nádražní, Pionýrská, Pod Rančem, Pod Remízkem, Pražská, Příbramská, Rpetská, Sadová, Spojovací, Sportovní, Šeříková, Šípková, Tyršova, U Koupaliště, U Nádraží,  U Remízku, U Svatého Jana, Višňová, Vrbnovská

okrsky ve městě

Adresa

Palackého náměstí 640
268 01, Hořovice
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Mgr. Světla Dardová

Velitel
Telefon: 311 545 382
E-mail: velitel.mp@mesto-horovice.cz
Datová schránka: yjmbxfn

Výroční zprávy

2019 Vyžádané informace podle zákona č. 106

mp zákon č 106 zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 661,42 kB
Staženo: 302×
Vloženo: 4. 2. 2021

Bezpečné město

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
4
24
3
25
3
26
4
27
4
28
4
29
3
30
3
31
3
1
3
2
4
3
4
4
4

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...