Město Hořovice
Hořovice

Bezpečné město

Bezpečné město Hořovice

Ve Středočeském kraji je postupně zaváděn projekt s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství Policie ČR. Do projektu se zapojilo i město Hořovice. Klíčovými partnery jsou Policie ČR, Město Hořovice a Městská policie Hořovice.

Cílem projektu „Bezpečné Hořovice“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejužší a nejefektivnější spolupráci mezi nimi. Výsledkem by mělo být další snížení míry i závažnosti trestné činnosti.

Program prevence kriminality

Městská policie Hořovice

Velitel Městské policie: Mgr. Světla Dardová, telefon: 800 156 166311 545 382

e-mai:  velitel.mp@mesto-horovice.cz

Policie ČR 

Oddělení tisku a prevence

Preventistka: 

Hasičský záchranný sbor

Probační a mediační služba Beroun