Město Hořovice
Hořovice

Volba prezidenta republiky

Volby

Volby proběhnou ve dnech 13. a 14. ledna 2023, případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Volby

Zkontrolujte platnost svého občanského průkazu. Výroba občanského průkazu trvá 30 dnů (zpravidla bez správního poplatku), 5 pracovních dnů (správní poplatek 500 Kč) nebo 24 hodin (správní poplatek 1.000 Kč, převzít lze pouze na pracovišti Ministerstva vnitra ČR v Praze). Úřední hodiny Městského úřadu Hořovice, jsou pondělí a středa 8 – 17 hodin. Doporučujeme rezervaci termínu na www.mesto-horovice.eu

Bez platného občanského průkazu či platného cestovního pasu bohužel nemůžete volit.

Pokud máte zájem zúčastnit se voleb a nebudete se v daném čase nacházet v místě trvalého pobytu, můžete volit na základě voličského průkazu v kterékoli jiné volební místnosti. Voličský průkaz Vám vystaví Váš obecní/městský úřad dle místa trvalého pobytu, na základě písemné žádosti doručené danému úřadu do dne 06.01.2023 poštou, s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím datových schránek, případně osobně nejdéle do dne 11.01.2023 v úředních hodinách. Doporučujeme včasné vyřízení tohoto voličského průkazu. Podrobně na www.mvcr.cz/volby

Hlasovací lístky Vám budou doručeny do poštovních schránek. Někdy je velmi komplikované doručovat do nemovitosti, která není označena číslem popisným, nemá poštovní schránku či poštovní schránka není označena. Proveďte kontrolu označení Vaší nemovitosti i Vaší poštovní schránky, abychom předešli zbytečným nedorozuměním při doručování. Dle zákona o obcích je povinností vlastníka nemovitosti označit budovu číslem popisným a orientačním tak, aby označení bylo viditelné z veřejné komunikace.

Datum vložení: 15. 11. 2022 13:05
Datum poslední aktualizace: 15. 11. 2022 13:12
Autor: Správce Webu