Město Hořovice
Hořovice

Podpora pečujících rodin? Klíčová je spolupráce odborníků

Kdo se skrývá za označením „pečující rodina“?

Podpora pečujících rodin? Klíčová je spolupráce odborníků

Kdo se skrývá za označením „pečující rodina“? Každá rodina samozřejmě pečuje o své členy, o děti, prarodiče, o toho, kdo právě péči potřebuje. Tady máme ale na mysli rodiny, které dlouhodobě pečují o někoho, kdo se sám o sebe postarat nezvládne. Může to být dítě nebo dospělý se zdravotním postižením (ZP), chronicky nemocný nebo senior, kterému ubývají síly i zdraví.

Takových rodin žije na Hořovicku v současné době přibližně 1000, jak ukazují čísla Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Členové těchto rodin se rozhodli, že o dítě se zdravotním postižením nebo o stárnoucího rodiče budou pečovat v domácích podmínkách. Někdy se v této souvislosti mluví o „neformální péči“. Ti, o které pečují, ale často potřebují velmi specializovanou pomoc různých odborníků – lékaře, speciálního pedagoga, logopeda, sociální pracovníka nebo například pečovatele. Rodiny s těmito odborníky spolupracují, ne vždy je však snadné zorientovat se v tom, kde a jak konkrétního specialistu najít. Pro mnohé rodiny může být také náročné – z časových nebo finančních důvodů – za specialisty dojíždět na větší vzdálenost.

Nejen z těchto důvodů funguje na Hořovicku od ledna 2020 (a před tím v letech 2016-2018) tzv. koordinátor neformální péče. Koordinátor neformální péče je člověk, který jednotlivým rodinám pomáhá najít a oslovit vhodné odborníky. Zároveň ale působí v území jako někdo, kdo propojuje odborníky a organizace, které poskytují služby dětem a dospělým se ZP nebo seniorům.

Koordinátor neformální péče pracuje na Hořovicku v rámci projektu Pečovat a žít doma je normální 2 – Podpora neformálně pečujících, který zde již podruhé realizuje Centrum pro komunitní práci střední Čechy (CPKP). Aby CPKP mohlo pečujícím rodinám pomáhat, úzce spolupracuje s odborníky, kteří působí přímo na Hořovicku. Je totiž důležité, aby odborná podpora byla pro rodiny snadno dostupná.

A jak vzájemnou spolupráci vnímají sami odborníci?

„Líbí se mi, že projekt není zaměřen na jednu cílovou nebo věkovou skupinu, ale věnuje se jak rodinám, které se starají o seniora, tak rodinám, které pečují o dítě s Downovým syndromem, autismem nebo nějakým dalším typem postižení,“ říká Jitka Hatinová, speciální pedagožka a konzultantka rané péče. A dodává: „Myslím, že pro rodiny je skvělé, že můžou využít pestrou nabídku služeb, které se v rámci projektu nabízejí – od  psychologických konzultací přes speciálně-pedagogické poradenství či právní poradenství. Spolupráce v rámci týmu je výborná, každý z nás se orientuje v něčem jiném, můžeme si navzájem zavolat, poradit se. Zároveň se nám daří spolupracovat s dalšími odborníky, s lékaři, sociálními pracovníky nebo s řediteli škol, podle toho, co zrovna situace konkrétní rodiny vyžaduje.“

Pohled Jitky Hatinové doplňuje zkušenost její kolegyně Hanky Bejr Pavlíčkové, speciální pedagožky a psycholožky ze Speciálně-pedagogického centra v Berouně: „Klíčová by měla být dostupnost služeb co nejblíže místu bydliště. Pro mnohé klienty je dosažitelnost vlastně hlavním kritériem, jestli se rozhodnou službu využít. Díky projektu a zapojení odborníků v regionu se daří odbornou pomoc k rodinám dostat.“

Také Alena Ratajová, koordinátorka sociálních služeb z Odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství Městského úřadu Hořovice vnímá aktivity projektu Pečovat a žít doma je normální jako přínosné: „S CPKP spolupracujeme jako město dlouhodobě a jsme rádi, že se díky projektu rozšířilo povědomí, že jsou tu pečující rodiny, které potřebují pomoc. Skvělé je, že někteří odborníci, třeba Jitka Hatinová, navštěvují rodiny doma a podporují je v domácím prostředí. Dlouhodobá spolupráce s CPKP také podpořila vznik denního stacionáře, který v Hořovicích nově provozuje organizace Dobromysl. Otevření stacionáře je praktická ukázka toho, jak účinná může být spolupráce různých odborníků a organizací.“

 

Petra Klvačová

CPKP Střední Čechy

 

 

 

Datum vložení: 7. 4. 2022 15:22
Datum poslední aktualizace: 7. 4. 2022 15:25
Autor: Správce Webu

Aktuálně

Rizika a nebezpečí

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...