Město Hořovice
Hořovice

Dopravní studie – cílem je nenavyšovat dopravní zátěž

V ulicích na západním sídlišti se v nedávné době objevila petice občanů, ve které tito vyslovují svůj nesouhlas s další výstavbou a požadují zachovat ulice ve stávajícím stavu. Jelikož došlo zřejmě k nepochopení celého záměru, pokusíme se věc objasnit.

Územní plán již cca od roku 1999 umožňuje na stávajících loukách západního sídliště výstavbu, a to v ploše od ulice U Školky až po ulici Sládkova. Úřad územního plánování vyhodnotil tyto zastavitelné plochy v návaznosti na dopravní situaci tak, že již není možné další zástavbu napojovat na stávající ulice, a to vzhledem k jejich šířkovému stavu a průjezdnosti. Městu tak bylo doporučeno pořídit odbornou dopravní studii, která stav posoudí a výsledkem bude fundovaný elaborát, který bude městu sloužit jako podklad, aby nastávající komunikace nepovolovalo napojovat další výstavbu. Tato studie bude dokončena a předána v září tohoto roku. Posouzení se týká všech ulic od ulice U Školky až po Sládkovu a lokalitu ve Fügnerově ulici.

Město tedy neplánuje žádnou výstavbu na stávajících loukách západního sídliště, která by dopravu zhoršila, ale naopak jsme si této situace vědomi a řešíme další těžký úkol z minulosti, kdy se dopravou v této části města nikdo nezabýval a vymezeny byly spousty ploch k zastavění, aniž by byla adekvátně řešena doprava. Občané podepisující se pod petici tak mohou být klidní, pořizovaná dopravní studie má sloužit pro to, aby doprava v ulicích navyšována nebyla a ne naopak, jak bylo možná chybně pochopeno.

Výsledný dokument navrhne i opatření týkající se zlepšení parkování zejména v ulicích Na Radosti, 1. Máje, Palachova a Kosmonautů. Předpokládáme, že výsledný dokument bude občanům představen a projednán.

 

Ing. David Grunt

Vedoucí odboru výstavby a ŽP

Datum vložení: 30. 5. 2022 10:18
Datum poslední aktualizace: 30. 5. 2022 10:19
Autor: Správce Webu